Från 1 april kan du söka stöd för vattenbruk

Snart ökas möjligheterna för lantbrukare som vill satsa på vattenbruk. Från och med den 1 april kan även jordbruksföretag söka stöd ur havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för investeringar i vattenbruk.

Regeringen har beslutat att göra ändringar i reglerna för stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Från och med den 1 april 2024 kommer jordbruksföretag också att kunna ansöka om stöd. Därmed höjs taket för startstöd för vattenbruk för lantbrukare från nuvarande 800000 kronor till 6000000 kronor per ansökan. Förra året genomförde Gröna Klustret en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna för att etablera en test- och demonstrationsanläggning för gårdsuppfödd fisk. Vi väntar nu med spänning på att få veta om Fyrbodals kommunalförbunds ansökan för just en sådan anläggning ska bli beviljad av jordbruksverket. Det skulle ge ytterligare förutsättningar för att fler ska våga satsa på gårdsuppfödd fisk.

Till förstudien