projekt

Förstudie test- och demoanläggning Gröna klustret Nuntorp undersöker tillsammans med…

Bakgrund Sveriges självförsörjningsgrad idag är bara 50% och behöver påtagligt…

Bakgrund Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län, här…

Mötesplats Gröna Klustret Nuntorp Regionutvecklingsnämnden avsätter 500 000 kronor för…

Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor Samverkansprojektet ”Lokal…

Leaderprojekt- Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal Projektet ska etablera en klusterorganisation…