Aktuellt

Sverige står inför utmaningar när det gäller att säkerställa hållbara livsmedelssystem och att skydda miljön. Traditionella former av fiske har ofta kritiserats för negativ miljöpåverkan, inklusive vattenföroreningar och överfiske. Här kommer recirkulerande akvakultursystem (RAS) in i bilden som en lösning som kan bidra till en mer hållbar utveckling av vattenbruket. Vi på Gröna klustret fortsätter att intressera oss och undersöka möjligheten till att få i gång en demonstrations- och utbildningsanläggning för gårdsuppfödd fisk då vi ser en stor potential för lantbruken att satsa på denna produktionsform.
Under fredagen hölls en Kickoff/Afterwork för Gröna Klustrets nya satsningar MatpåDal och Cirkulära System. Ett trettiotal personer med koppling till livsmedel samlades under samma tak på Brukskällan Bryggeri.
Nuntorpsdagarna 18-19 maj, bjöd på en riktigt härlig folkfest, med en mix av aktiviteter för stora som små. Stämningen var på topp precis som vädret.
Nu vill vi veta hur vi kan bidra till att utveckla just din verksamhet! Passa på att gör din röst hörd!
Välkommen att anmäla dig som utställare under Nuntorpsdagarna 2024 den 18-19 maj! En landsbygdsmässa med lång tradition, som hålls på Nuntorp gård, i Brålanda.
”Cirkulära system” är ett samverkansprojekt mellan Gröna Klustret och Chalmers industriteknik. Projektet syftar till att utveckla nya företag och nya affärer genom att bättre nyttja företagens restprodukter. Dessa restprodukter är ofta underutnyttjade och kan i stället användas för att utveckla nya produkter eller bli en resurs för andra företag. Vi kommer att kartlägga vilka restprodukter som finns från lokala lantbruk och livsmedelsindustrier. Arbetet innebär även att identifiera nya samarbeten samt prioritera vilka idéer och möjligheter som har störst potential samt att identifiera flaskhalsar och behov i hela värdekedjan.
Från och med den 1 april kan även jordbruksföretag söka stöd ur havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för investeringar i vattenbruk.
Idag är det baljväxtens dag, vilket vi på Gröna klustret vill slå ett slag för! Baljväxter, som bönor, ärter och linser, har länge varit en viktig del av mänsklighetens kost och nu, mer än någonsin, spelar de en avgörande roll för en hållbar framtid. Genom vårt projekt kring Ökad förädling för attraktivare bygd spänner vi bågen och tänker kratta manegen för att fler ska vilja odla fler grödor så som baljväxter. Vi kommer att jobba för ökad diversifiering i produktionen eftersom det finns en stark efterfrågan på marknaden för fler produkter och mer lokalproducerat.
Nu är vi i gång med projektet MatpåDal! Vi vänder oss till dig som har idéer och tankar kring att starta eller att utveckla verksamhet kring förädling av livsmedel och erbjuda fler produkter och tjänster kopplat till de gröna näringarna i Dalsland.