Vår idé är att skapa en klustermiljö som ger förutsättningar för utbildning, forskning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna näringarna och närliggande branscher.

Affären innebär att med hjälp av klustret generera hållbara jord- och skogsföretag samt företag i närliggande branscher som stärker Fyrbodal och därigenom skapa samhällsnytta