Projektledare för ökad förädling

Är du en driven person som brinner för att utveckla de gröna näringarna i Dalsland? Har du erfarenhet och kompetens inom livsmedelsförädling, besöksnäring och vill öka den cirkulära ekonomin och resursutnyttjandet? Då är detta ett jobb för dig!

Om arbetsplatsen

Gröna Klustret med kontor på Nuntorp gård utanför Brålanda är ett levande kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna i hela Fyrbodal. Det gör vi genom att driva olika utvecklingsprojekt, vara en mötesplats och erbjuda nätverk för den som bär på idéer för att utveckla sitt lantbruk. Samhällsutmaningar som exempelvis klimat, grön omställning och ökad självförsörjningsgrad prioriteras i våra verksamheter och stärker därmed hållbarheten i företagen.

Gröna klustret är en ekonomisk förening med runt 100 medlemmar inom främst primärproduktion, jord- och skogsbruk. Vid kansliet är vi för närvarande fyra personer som arbetar som projekt- och verksamhetsledare, ekonom samt kommunikatör.

Om projektet

Inom de gröna näringarna finns mycket resurser som inte nyttjas fullt ut och det finns en stor potential att diversifiera gårdens inriktning och produktion, öka förädlingen av råvaror eller biprodukter, bättre ta vara på restströmmar samt utveckla nya produkter. Ökad medvetenhet om klimat, hållbarhet, kommunernas ökade inköp av närproducerad mat och de senaste årens växande besöksnäring är bidragande faktorer till att det finns en ökande efterfrågan på närproducerad mat, förädlade och hantverksmässigt framställda livsmedelsprodukter samt upplevelser i Dalsland. Detta innebär en möjlighet för gårdarna i området att få fler ben att stå på, vilket i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet. Fler innovativa produkter skapar lyskraft och efterfrågan som kan intressera konsumenter och besökare att köpa mer lokala produkter samt stärka områdets attraktivitet.

Mål
• Skapa nya tjänster och produkter kopplat till de gröna näringarna
• Primärproducenter får nya kunskaper, kontakter och erfarenhetsutbyte
• Öka diversifieringen inom primärproduktionen
• Ökad andel lokalproducerade produkter i handeln samt i offentliga och privata storkök

Syfte är att stärka områdets attraktionskraft, öka lantbrukens konkurrenskraft, skapa fler arbetstillfällen och företag samt öka områdets självförsörjningsgrad. Projektet pågår mellan 2024-01-01 till 2016-12-31.

Arbetsinnehåll

Som projektledare ingår du i vårt utvecklingsteam på Gröna klustret. Du kommer att arbeta i nära samarbete med Gröna klustrets verksamhetsledare, vår kommunikatör samt projektets styrgrupp som består av representanter från organisationer och företag i området.
Du kommer att arbeta med att bygga upp kontakter, skapa nätverk mellan företag och organisationer, anordna kurser, boka in föreläsare samt sprida kunskap och inspiration. Du kommer också att arbeta för att identifiera flaskhalsar eller utmaningar för att utveckla värdekedjor och möjligheter till nya företag att etablera sig.
Målgruppen är primärproducenter och de som ännu inte tagit steget till att diversifiera eller starta förädlingsverksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kompetens och erfarenhet inom de gröna näringarna, livsmedelsförädling samt besöksnäring och har relevant eftergymnasial utbildning.
Arbetet kräver att du har ett strukturerat arbetssätt, är engagerad, driven samt gillar att ta ett stort ansvar där du självständigt kan lägga upp arbetet. Du är serviceinriktad och har en hög social kompetens och har god förmåga att prioritera vilka insatser och åtgärder som behöver vidtas för att nå projektmålen. Som person är du öppen och nyfiket lagd och gillar att hitta nya lösningar och att tänka utanför boxen. Du har också god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift.

Anställningens omfattning

Projektanställning tre år.
50–100 %.
Initialt är tjänsten 50 % men ytterligare projekt kommer eventuellt att starta upp under våren som handlar om cirkulär omställning inom de gröna näringarna som stimulerar till produktutveckling och livsmedelsförädling.

Löneform

Månadslön

Tillträde till tjänsten

Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Vi tillämpar Fremia kollektivavtal.
Du behöver ha körkort och bil.

Kontakt och ansökan

Carin Alfredsson
Verksamhetsledare
073-6614332

Ansökning via mejl till Carin Alfredsson
carin.alfredsson@gronaklustret.se

Sista ansökningsdag 12 februari.