Lokalproducerat på bordet

Bakgrund

Sveriges självförsörjningsgrad idag är bara 50% och behöver påtagligt öka i framtiden för att säkerställa den svenska livsmedelsförsörjningen. Under hösten 2020 genomfördes en förstudie av Gröna Klustret som finansierades av Fyrbodals kommunalförbund med syfte att öka lokal mat i de offentliga köken i Dalslandskommunerna. Som ett resultat av förstudien fick Skafferi Värmland uppdrag att leverera närproducerade livsmedel till kommunernas offentliga kök.

I oktober 2021 beviljade Länsstyrelsen Västra Götaland projektet ”Lokalproducerat på bordet” med finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet knyter an till den nationella livsmedelsstrategin och Agenda 2030.

Gröna Klustret Nuntorp är projektägare med Skafferi Värmland och Bistro & Skafferi Nuntorp Gård som parter och medfinansiärer. Projektet löper fram till april 2023.

Projektets mål och syfte

Projektets övergripande syfte är att ge livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare fler kanaler att nå ut med sina produkter till slutkonsument.

Genom projektet vill vi skapa förutsättningar för en ökad lokal livsmedelsproduktion och en ökad konsumtion av lokalt producerade livsmedel i offentliga och privata kök, restauranger, caféer och butiker såväl som till privatpersoner.

En annan viktigt del i projektet är att arbeta med att korta vägen från producent till konsument och därmed bidra till hållbara transporter.

Delmål

1. Utveckla en grossistverksamhet för lokala livsmedel

Genom ett nystartat bolag, Skafferiet i Väst, ska producenter och förädlare få hjälpa att nå en bredare målgrupp. På samma sättt ska verksamheten hjälpa kommunala och privata företag att lättare handla upp och hitta lokal mat till sina kunder och brukare.

2. Uppstart av en saluhall för lokala livsmedel

Saluhallen hjälper både grossist och producenter med marknadsföring och ger framförallt den enskilde konsumenten möjlighet att handla från ett brett lokalt utbud. Butiken etableras på Nuntorps gård i nära anslutning till restaurangen.

3. Etablera en provköksverksamhet – kompetensverkstad

Provkökets roll är att utbilda kundens personal men även att anordna event för att lyfta producenternas och förädlarnas produkter. Hjälper till att marknadsföra producenternas produkter och hur dessa kan förädlas och tillagas.

Slutseminarium

Den 24 mars 2023 hölls slutseminarium i projektet ”Lokalproducerat på bordet”.

För mer information:

Projektledare Gunnar Olsson, gunnar@goeng.net
Nuntorp Bistro & Skafferi, Anna Johansson, anna@nuntorp.se
Skafferiet i Väst, Jonas Enström, jonas.enstrom@skafferivarmland.se

Finansiärer