Lokal Produktion till Lokal Konsumtion

En långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är en förutsättning för en hållbar utveckling för samhället i stort. Vår självförsörjningsgrad är idag bara 50% och behöver påtagligt ökas i framtiden för att säkerställa vår livsmedelsförsörjning, speciellt i kristider. För att bidra till en levande landsbygd behöver befolkning och arbetstillfällen ökas i vår landsdel.

I Gröna Klustrets vision ingår bl.a. att främja utveckling och tillväxt av de gröna näringarna i Fyrbodal. Genom vårt kontaktnät (medlemmar) av jordbruks- och förädlingsföretag har vi kunnat se ett mycket stort behov och vilja av att nå ut med sina produkter, såväl till offentlig sektor som till restauranger och butiker. Genom ökad produktion vill man medverka till en högre grad av inhemsk livsmedelsförsörjning och på så sätt också bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden. På detta sätt kommer vi gemensamt att bidra till uppfyllandet av Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Som motor för denna utveckling ser vi behovet av en lokal grossistverksamhet som ”kittet” mellan producent och konsument. Därför har vi ansökt om medel för att kunna starta en verksamhet på Nuntorp med en grossist, en gårdsbutik och ett provkök för att möjliggöra försäljning och marknadsföring från olika typer av producenter och förädlare till både offentliga kök, butiker, restauranger och privatpersoner.
Vi har glädjen att meddela att vi nu fått en förstudie beviljad av Fyrbodals kommunalförbund för att utreda förutsättningarna och förbereda denna verksamhet. Förstudien löper under hösten 2020.