Leaderprojekt – Gröna klustret Nuntorp

Leaderprojekt- Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Projektet ska etablera en klusterorganisation som främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna. Verksamhet i detta kluster ska byggas utifrån företagens behov och ge förutsättningar för kompetenshöjning, forskning och överföring av kunskap för att bidra till hållbar utveckling inom de gröna näringarna och dess närliggande branscher. Syftet med dessa aktiviteter är att stärka och utveckla befintliga företag samt att främja och stimulera nyföretagande.

Målen är att:

  • Etablera en klusterorganisation
  • Samverka med företagstrådgivare, forskare och utvecklingsaktörer kring utveckling och kompetenshöjning
  • Bygga nätverk och erbjuda träffpunkter för att engagera aktörer till företagsutveckling och nyföretagande
  • Med hjälp av F&U aktiviteter stimulera utveckling och generera idéer till nya företag
  • Med hjälp av kompetens höjande insatser skapa kunniga och kompetenta människor och på så vis främja och inspirera till utveckling av befintliga och nya företag

Projekttid 20191201 – 20221231

Mer information

Verksamhetsledare Peter Eriksson, peter.eriksson@gronaklustret.se

Finansiärer