Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat medel till rubricerat projekt. Projektorganisationen består av sex parter där bland annat Gröna Klustret och Toppfrys ingår. Projektägare är Agroväst i Skara.

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för storskalig lokal odling och förädling av grönskördade bönor. Projektet startade i mars i år och pågår till oktober 2022, dvs ca 2,5 år. Projektet innehåller sex arbetspaket. De är:

NrAktivitetAnsvarig organisationAktivitetskoordinator
1ProjektledningAgrovästThomas Börjesson
2SortförsökKonservväxtodlarföreningenBjörn Roland
3OdlingsförsökKonservväxtodlarföreningenBjörn Roland
4ProcessteknikGröna Klustret NuntorpPeter Eriksson
5ProdukttillämpningRISETomas Johansson
6Utvärdering kvalitetsaspekterRISECecilia Norman

Arbetspaketen ”Sortförsök” och ”Odlingsförsök” startade i april och pågår på tre gårdar i Dalsland och Skaraborg.

Sex elever på Nuntorpsgymnasiet har blivit engagerade som sommarjobbare i arbetet med sortförsök. De kommer bland annat att genomföra T-talsmätning och skörd av provsådd.