Arena Skog

Storsatsning på skog i Västra Götaland

Genom ett treårigt samverkansprojekt, Arena Skog, görs satsningar för att öka affärsmöjligheterna för Västra Götalands skogsägare och skogsföretag. Gröna Klustret Nuntorp kommer tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad att leda arbetet för att stärka konkurrenskraften hos skogsägare och andra skogsföretag och vidareutveckla skogens många värden.
Besök Arenaskog.se för att läsa mer om projektets insatser & aktiviteter.

Bakgrund

Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län, här finns flest antal sysselsatta i skogsnäringen jämfört med övriga län och branschen omsätter över 35 miljarder kronor per år. Skogen är källan för många produkter och nyttor med stor utvecklingspotential. I Västra Götaland är ägandeförhållandena ovanliga då över 80 % av skogsägarna är enskilda personer, som också äger relativt små skogsarealer jämfört med bolagsägda skogar i andra delar av landet. Sammantaget finns både särskilda utmaningar och möjligheter för ett hållbart skogsbruk i Västra Götaland. Det gäller för skogsägare och andra att välja rätt lösningar för hållbar affärsutveckling på kort och lång sikt.

Neutral arena för samverkan kring skog och skogliga frågor

Runt skogen kretsar idag flera olika intressen och utvecklingsprocesser. Här finns bland annat den gröna omställningen för att fasa ut fossilt baserade råvaror som ger helt nya möjligheter. Här finns också flera målkonflikter där intressen ställs mot varandra. Enskilda skogsägare och små skogsföretag i Västra Götaland är helt nödvändiga för utvecklingsarbetet. Det är skogsägaren som till slut ska fatta besluten om sin skog och till vad och hur den ska användas. I Arena Skog är fokus på skogsägare och företag nära knutna till dessa. I detta sammanhang är det också av betydelse att Arena Skog kommer att utgöra en neutral part – utan egna affärsmässiga intressen i skogen.

Stödja kunskapsöverföring och forskning i Västra Götaland

Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska satsningen både höja kunskaper hos företagare och skapa ny kunskap. I satsningen ingår bland annat att starta upp ett större årligt skogsevent i Västra Götaland.

Målsättning

Det långsiktiga målet är att Arena Skog blir ett bestående samarbete mellan skogsföretag, forskare, science parks och offentlig sektor.

Kontaktperson

Linus Iseborn, projektledare, 0760-275607, linus.iseborn@arenaskog.se

Arena Skog är ett samarbete mellan:

Finansiärer