På området

Välkommen till Nuntorp gård

Sedan 1943 har Nuntorp Gård varit en plats för kunskapsinlärning, utveckling av grön näring och framdrift av grön näring generellt. Idag ägs anläggningen av Anna och Rickard Johansson. Deras intentioner är i grunden desamma som för drygt 80 år sedan, men i takt med vårt samhälles förändring ser också verksamheterna på Nuntorp annorlunda ut och är fler. Från en lantmannaskola och en hushållsskola till att vara ett sjudande nav med aktörer – alla med fokus på den gröna näringen.