Västra Götaland satsar på skog!

Gröna Klustret Nuntorp i Vänersborg kommun blir platsen för helt ny satsning på skogsutveckling i Västra Götaland.

-Vi är glada att både EU:s Regionala Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen, LRF Västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund har valt att ge oss förtroendet och satsar på skogens alla möjligheter, säger Peter Eriksson, verksamhetsledare på Gröna Klustret Nuntorp. Vi har också starkt stöd och samarbete med skogsägare, skogsföretag, forskningsverksamheter och myndigheter, som pekar på behovet av en samlande, neutral plattform för skogsutveckling i Västra Götaland.

Gröna klustret Nuntorp ska skapa en helt ny plattform för både skogsägare och andra företagare som har skogen som resurs för sitt företagande.

Klicka på länken för att läsa hela pressreleasen.

Pressrelease Skoglig plattform i väst