Välkommen till exkursion

Projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk” tillsammans med Västra Götalandsregionen bjuder in till exkursion, den 26 april kl 10-15 med samling i Fengersfors, med tema slöjd som kulturvärde och hyggesfria skogsskötselmetoder

Under dagen besöker vi Kleva slöjdbiotop för att se och höra vad en slöjdbiotop är för något. Med
hjälp av markägaren och slöjdaren Karl Hallberg diskuterar vi hur man som skogsägare kan jobba
med att förädla sin egen skog till slöjd, möbler och annat hantverk samt till slöjdupplevelser och
kurser.

Slöjd som kulturvärde i skogen?
Vi diskuterar kunskap om material från skogen som immateriellt kulturarv som berikar våra skogar. Vi tar även upp specialsortiment av virke till slöjd, byggnadsvård och
småskaligt snickeri.

Kan förändrade skogsskötselmetoder skapa jobb för slöjdare?
Vi pratar om mångbruk och om skogsbruket framöver kan öppna upp nya möjligheter för slöjdare och hantverkare.  Hyggesfritt och naturnära skogsbruk, Martin Jentzen från Plockhugget berättar om hur man kan jobba med Naturnära skogsbruk, där skogen själv får styra brukandet, och där ingen kalavverkning
sker. Vi diskuterar också hur skogen ska se ut för att kunna få fram virke och material till slöjd, byggnadsvård, båtar, möbler och annat hantverk framöver.

Allt fler är intresserade av att bruka sin skog med hyggesfria metoder. Skogsstyrelsen pratar om den
nya definitionen av hyggesfritt skogsbruk och visar exempel på hur hyggesfritt brukande kan gå till i
praktiken.

Tid och plats
Vi samlas på parkeringen vid Fengersfors bruk klockan 10. Därifrån åker vi ut i skogen och är åter
klockan 15.

Träffen är kostnadsfri och Skogsstyrelsen står för fika och lunch under dagen så ange eventuella matallergier vid anmälan.

Anmälan sker senast den 24 april till henrik.johansson@skogsstyrelsen.se