Trädgårdsutbildning

I januari startar ytterligare en omgång med Trädgårdsutbildning på Nuntorp Gård!

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Välkommen på Öppet hus onsdag 17 november kl. 10.

https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/program/yrkesvux-tradgard/