Trädgårdskonferens med fokus på ekologisk odling av grönsaker på friland

Nu vet vi alla hur viktigt det är att göra det vi kan för att påverka klimatet i en positiv riktning!
Hur ser det då ut inom området yrkesmässig ekologisk grönsaksodling?

Torsdagen 8/12 kl 9.00-16.00 på Nuntorp i Brålanda Endast via Webb. Länk fås vid anmälan!
Denna dag får vi en hel del svar på hur det ser ut och förslag på åtgärder för att bli ännu bättre på att minska den negativa och öka den positiva klimatpåverkan. Föredrag och mingel blandas med diskussioner.
Och tillsammans kan detta bli till en större helhetssyn för en positiv klimatpåverkan.

Program

Två frågor genomsyrar dagens alla föreläsningar och tas upp inom följande områden: gödselmedel, biologisk mångfald, gröngödsling bevattning, växtskydd, växtföljd, ogräsbekämpning och transport.

 • Gör vi allt för att ta vara på resurser, minimera den negativa, och öka den positiva klimatpåverkan?
 • Hur kan vi bli ännu bättre?

Medverkande och ämnesområde

 • Inledning
  Marie Hanson och Ida Mackegård Hushållningssällskapet Västra
 • Ogräsbekämpning, växtföljd och växtnäring
  Pauliina Jonsson Jordbruksverket
  Maria Henriksson
   Länsstyrelsen Halland
 • Bevattning
  Jonas Jönsson HIR Skåne
 • Gröngödsling och biologisk mångfald
  Elisabeth Ögren Rådgivare i ekologisk odling
 • Växtskydd
  Sara Ragnarsson Jordbruksverket

Läs mer och anmäl dig på Hushållningssällskapet Västras hemsida