Senaste nytt från styrelsen för Gröna Klustret

  • Leaderstyrelsen har beviljat utökat bidrag för att bygga upp klustrets organisation och arbetsformer. Man anser att verksamheten hittills har kommit långt i förhållande till uppsatta mål och förlänger också därför projektet till december 2022 istället för som tidigare var planerat till juni 2021.
  • Klustret fortsätter satsningen på kurser och seminarier, men med nystart i höst. Under våren genomförs dock några coronaanpassade utbildningar, ex motorsågskurser med få deltagare och till största delen utomhus, skogsdag i form av Gröna Möten – digitalt i kombination med exkursion i mindre grupp.
  • För hösten planeras just nu flera utbildningar, bla LEAN, ekonomi, ”Från Vilt till Livsmedel” – en kurs som handlar om allt från mark- och viltvård till hur man på bästa sätt tar till vara på Dessutom kommer en kock att lära ut sina tillagningsmetoder.
  • Vi deltar också nu i ett landsomfattande nätverk för 16 liknande organisationer under benämningen Gröna Kluster Sverige. Tanken är vi ska kunna bli starkare tillsammans, sprida kunskap och erfarenheter.
  • Gröna klustret deltar med Högskolan Väst och andra aktörer i så kallade Science Shops om hållbar landsbygdsutveckling med fokus på skogen. Syftet är att föra in samhällets behov och önskningar till högskolan, att stärka samverkan mellan olika aktörer och att tillsammans skapa kunskap och utveckling. Mer information finns här: Högskolan Väst – Science Shops (hv.se)