Ny projektledare

Den första oktober beviljades Gröna Klustret som ägare till projektet Skoglig plattform Väst, och projektledare för  detta är Jan-Stefan Karlsson.
Jan-Stefan har arbetat inom skogsindustrin under 25 år och är själv ägare till en skogsfastighet i norra Dalsland.

Jan-Stefan:
– Vi ser att det finns många spännande möjligheter i ökad kompetens i dialog om hållbart skogsbruk samt mångbruk av skogens resurser. Att locka hit resurser från exempelvis EU:s forsknings- och utvecklingsfonder är angeläget liksom att visa upp hur intressant och meningsfullt det är att arbeta med de levande, förnybara materialen från skogen.
Även den stundtals hårda debatten kring skogens många värden kommer den neutrala plattformen hos Gröna klustret att erbjuda en mötesplats för att hitta samsyn kring
.