Nu blir det mer lokal mat i Dalslands kommunala kök

Från och med 1 juni levererar grossistbolaget Skafferi Väst råvaror från lokala
livsmedelsproducenter till kommunala kök i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud,
Säffle och Åmål. Det är ett resultat av en gemensam livsmedelsupphandling som
genomfördes i slutet av förra året. Totalt kommer ett 80-tal närproducerade livsmedel
levereras till 59 kommunala kök för ett värde motsvarande 10-12 miljoner kronor per år.


Utifrån den politiska prioriteringsordningen att offentliga kök ska välja närproducerade, svenska och
ekologiska livsmedel, delades livsmedelsupphandlingen upp i två delar; den lilla
livsmedelsupphandlingen med fokus på närproducerad mat och en större livsmedelsupphandling för
en huvudgrossist. Skafferi Väst vann den lilla livsmedelsupphandlingen och kommer därmed att vara
den lokala grossisten som möjliggör leveranser från både större och mindre lokala
livsmedelsproducenter i Dalsland.


Skafferi Väst är ett grossistbolag för lokala livsmedel och drivs av Jonas Enström och Michael
Samstorp, som för några år sedan startade upp och driver systerbolaget Skafferi Värmland. Genom
Skafferi Väst får producenter och förädlare hjälp med marknadsföring, administration och logistik och
kan därmed nå en bredare målgrupp. De kommunala verksamheterna får på motsvarande sätt lättare
att köpa in och hitta lokal mat till sina kunder och brukare.


Målsättningen är också att öka kunskaperna om råvarorna och hur de produceras genom att erbjuda
utbildningsinsatser i de kommunala köken där kökspersonal och kommunala tjänstemän får träffa
producenter och lära sig mer om hantering och tillagning av de lokala råvarorna. Dessa
utbildningsinsatser kommer att drivas av Gröna Klustret Nuntorp.


Genom att kommunerna ökar sina inköp av lokalt producerade livsmedel, kan de ytterligare höja
måltidskvalitén, bidra till en hållbar utveckling av det lokala näringslivet, klimatet och miljön samt
möjliggöra bättre beredskap i händelse av en samhällsstörning eller kris.


Bakgrund
Skafferi Väst är en aktör i projektet Lokalproducerat på bordet som finansieras av Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet drivs av Gröna Klustret Nuntorp med Skafferi
Värmland och Bistro & Skafferi Nuntorp Gård som samarbetspartners och medfinansiärer.
I satsningen Lokalproducerat på bordet ingår även uppstart av en saluhall för privatkonsumenter,
Skafferiet på Nuntorp Gård. Saluhallen invigs och öppnas upp för allmänheten den 18 juni, kl 11-16.


Mer information och kontakt:
Jonas Enström, Skafferi Väst, 0521-40730
Anna Johansson, Bistro & Skafferi Nuntorp Gård, 073-3641163
Gunnar Olsson, Projektledare, 0705-18 57 94