Mångbrukskonvent på Asa Herrgård

Projektet ”Skogens kraft” anordnade under V37 ett konvent på Asa Herrgård, Lammhult.

Under dagarna två träffade representanter från Skogsstyrelsen, LRF, Södra, Almi alla de Skogsägare som vill komplettera sitt skogsbruk. Det intressanta var att uppleva bredden av verksamheter och affärsideer som rymdes under samma tak. Vi träffade träförädlare, naturguider och matentreprenörer – alla med skogens resurser som gemensam nämnare.
Vi fick smaka på Björksoda besående av 100% fermenterad björksav.  Vi träffade en skogsbonde från Gotland som specialiserat sig på konstruktioner av En. En annan sågade lärk, några hade Alm som sin specialitet och levererade sitt sågade virke till möbelindustrin, vilka också var representerade genom företaget Swedese.

Projektet arbetar för att stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Målet med satsningen är att organisera befintliga Mångbrukare, men också locka fler att våga prova sin idé. ”Skogens kraft” vill bidra till en affärsmässig utveckling av alla skogens värde – de sociala, de biologiska samt de ekonomiska.

Vi tackar Skogens kraft för några intressanta och lärorika dagar som vi kan lära ifrån.
Om Ni har funderingar eller önskar ytterligare information från projektet är Ni alltid välkomna att vända er till Gröna Klustret.