Lokalproducerat på bordet

I oktober i år beviljade Länsstyrelsen Västra Götaland projektet ”Lokalproducerat på bordet” med Gröna Klustret Nuntorp som projektägare och med Skafferi Värmland och Bistro & Skafferi Nuntorp Gård som parter och medfinansiärer. Projektet löper fram till april 2023.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en ökad lokal livsmedelsproduktion och en ökad konsumtion av lokalt producerade livsmedel i offentliga och privata kök, restaurang, café och butik. En annan viktig del i projektet är att arbeta för att korta vägen från producent till konsument och därmed bidra till hållbara transporter.
Vi vill etablera en arena med tre verksamheter, en lokal grossist, en gårdsbutik och ett provkök där lokal mat och hållbarhet är i fokus.

Sveriges självförsörjningsgrad idag är bara 50% och behöver påtagligt öka i framtiden för att säkerställa den svenska livsmedelsförsörjningen, i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin och Agenda 2030.

Klicka på länken för mer information.

Lokalproducerat på bordet