Lär dig mer om kulturarv i skogen

Projektet KomUt arbetar med att ta fram och sprida utbildningsmaterial kring vårt rika kulturarv i skogen och hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

KomUt är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län med projektstöd från landsbygdsprogrammet. Projektet arbetar med att ta fram ett samlat utbildningsmaterial och därefter genomföra kurser riktade mot markägare och skogsbrukets olika aktörer.

Läs mer om projektet och kommande utbildningar på Länsstyrelsens hemsida