Inspirationsdag: Skogen, virket och vi, 12 maj

En kostnadsfri digital inspirationsdag om hur organisationer som använder eller föreskriver skogens råvaror kan bidra till ett förändrat skogsbruk. Hur kan produktion av träprodukter och byggnationer stimulera en ökad andel skog som brukas med metoder som är bättre för biologisk mångfald och lagrar koldioxid?

12 maj 2022 kl. 9.45-15.30 på Zoom

Program
https://plockhugget.se/inspirationsdag/

Målgrupp
Företag och organisationer som använder eller föreskriver virke, som arkitektföretag, kommuner, möbel- och trävaruproducenter, byggfirmor och bygghandel.

Dagen arrangeras av Plockhugget ekonomisk förening och Föreningen Skogens Mångbruk