Information angående covid-19

Gröna Klustret följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller kurser, konferenser och evenemang.

 

riskbedomning-evenemang-sammankomster

Gymnasiet

 

Länk till beslutet