Grönskördade bönor – slutseminarium

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” har pågått sedan början av 2020. Det har syftat till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. 

Den 13 december är det slutseminarium för projektet på Nuntorp Gård. Under dagen får du ta del av resultat och erfarenheter från projektet.  Vi berättar bland annat om teknikutveckling, sort och odlingsförsök, kvalitetsegenskaper, om hur bönan kan tillagas och erfarenheter hos de offentliga kök som använt bönor i sina måltider. Vi diskuterar också hur framtiden ser ut för svenskproducerade baljväxter.

>>> Läs mer