Förebygga brand i skog

Välkommen till en kväll som handlar om förebyggande arbete mot skogsbränder!
Vi får lyssna till Annie Johansson från Kyllesjö Skog, Lokala Räddningstjänsten samt Länsförsäkringar.

  • Brandens beteende i skogsmark
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv
  • Eftersläckning- markägarens ansvar
  • Erfarenheter från tidigare bränder
  • Eventuella försäkringsfrågor
    26 januari 2022 kl. 17.30 på Utvecklingscenter Dals-Ed Viksgärdet 8, 668 31 Ed