Enkät svinskötare

Svinskötare enkät

Vi har förstått att det saknas personal inom svinskötsel. Vi undrar nu över intresset att anordna en utbildning inom detta i samarbete med Kunskapsförbundet Väst. Svara gärna på enkäten.