Föreläsning om energibesparande åtgärder i företag

Har du funderat på hur du kan minska energikostnaderna i ditt företag?
Energieffektivisering kan öka företagets lönsamhet samtidigt som det stärker miljöprofilen och konkurrenskraften. Men hur kommer du igång?  

  • Jonas Dahl, energirådgivare hos Dalslands Miljö- och energiförbund föreläser om hur olika företag kan arbeta med energibesparande åtgärder  
  • Länsstyrelsen informerar om möjligheter till finansiering av olika insatser.

Torsdag 1 december i Dalslands Sparbanks lokaler i Mellerud
Kl. 17.30 ( deltagare via webb ansluter kl. 18)
Vi bjuder på fika.

Du anmäler dig via e-post till anmalan@ettdalslanditillvaxt.se
Anmäl dig före 29 nov. Det finns möjlighet att delta via webb. Ange om du närvarar på plats eller vill delta via webb.

Genomförs i samarbete mellan eDIT-Ett Dalsland I Tillväxt, Dalslands Sparbank, Dalslands Miljö- och Energiförbund och Gröna Klustret Nuntorp.