Djurskötarutbildning

En glad nyhet!
17 januari startar Kunskapsförbundet en Yrkesutbildning Djurskötare för vuxna här på Nuntorp Gård.
”Djurskötare är ett fantastiskt jobb! Du deltar i den dagliga skötseln av djuren såsom utfordring, renhållning, grisning och mjölkning. En viktig uppgift är att se till att djuren har det bra och förebygga ohälsa”

Klicka på länken för mer information.
Lärling | Djurskötare lantbruk – Vuxenutbildningen (kunskapsforbundet.se)