Biologisk mångfald – hot eller möjlighet?

Kan marknadslösningar vara en möjlighet? Vem är i sådana fall köparen och vad är det som säljs? Hur kan en framtida marknadsplats för detta se ut?

Kostnadsfritt digitalt event
10 juni, kl. 10.30-15.00

World Forest Forum inbjuder till ett digitalt event där vi frågar oss om marknadslösningar är en möjlighet för att skapa en rikare biologisk mångfald.

>> Läs mer och anmäl dig här!