Besök Klevs Gård och Renahav

Så kan biogasanläggningar drivas och fungera i praktiken

Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. Är du intresserad av att höra mer om hur du kan hitta affärsmöjligheter för biogas för din gård, hur du kan göra den mer resurseffektiv och bättre ta vara på din gårds restavfall? 

I Sotenäs omvandlar Rena Hav avfall och processvattenreningsslam från den lokala livsmedelsindustrin till biogas. Energin från biogasen används lokalt och biogasanläggningens restavfall används till KRAV-certifierad gödning på Klevs Gård som även kommer att leverera gödsel som substrat till ökad biogasproduktion. Ett skolexempel på cirkularitet! 

Häng med på studiebesök och ta del av hur det går till i praktiken.
>> Läs mer och anmäl dig idag!