Barkborrehund- Erbjudande!

Barkborrehund

Barkborrehund har funnits i Sverige sedan runt 2010.

Jag och min hund Aila gick utbildningen till barkborresökekipage under hösten/vintern 2020 och i maj blev vi diplomerade i juni 2021 när barkborrarna svärmar ska vi göra vår certifiering på riktiga angrepp. Teoriprov har vi gjort i två olika delprov, vilka jag har fått godkänt på.

Erbjudande:
Vi kommer under 2021 finnas tillgängliga för både privata skogsägare, företag och myndigheter. Vi tar oss an uppdrag i hela Sverige. Under 2021 kommer jag att jobba till ett reducerat intro pris 450 kr (ex moms)/timme + resa; 25:- (ex moms)/mil

Fakta:

Vid tester av forskare och hundförare 2012 jämfördes effektivitetsskillnaden mellan skogskonsulent och hund över en begränsad yta med kända angrepp (inte för skogskonsulenten eller hundförare) och tidsmässigt klarade hundarna som testades att söka området på 1/3 av tiden som skogskonsulenten behövde. Utöver det så fann hundarna de förväntade angreppen men också de oväntade, dvs. de som fanns på icke riskområden och därför missades av konsulenterna (som i övrigt fann samtliga kända angrepp).

 

Med det som bakgrund är det faktum kan en rätt utbildad hund förlänga tidsfönstret för hantering av angripen skog mellan angrepp och nästa svärmning. I rätt omständigheter kan en väl tränad hund upptäcka angrepp redan efter 1-2 timmar tack vare doften av den feromonkomponent som barkborrehanarna sänder ut omedelbart de borrat sig in i barken på en gran. För en människa kan det ta upp till 4veckor innan tydliga tecken på angrepp upptäcks, beroende på väder, vind och vana, men många angrepp förblir oupptäckta innan det är för sent och trädet redan är tomt.

 

En barkborrehund som tränats att markera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation när dem börja en attack på en gran. Hund föraren leder arbetet och ger sin hund rätt förutsättningar att lyckas med sin uppgift. Det är därför av stor vikt att hundföraren har god kunskap om hur granbarkborren fungerar och hur man lägger upp en bra sökstrategi. För skogsägaren som vill hitta angripna granar och ta hjälp av en barkborreutbildad sökhund är det viktigt att veta att både hund och förare har den utbildning som krävs och har kunskapen om barkborre och skogen. Därför är det viktigt att veta att ekipaget är certifierad.

Certifiering består av ett teoriprov i bland annat barkborrekunskap och ett praktiskt prov. Både hundens förmåga och uthållighet att lokalisera angrepp och förarens förmåga att läsa skog och bedöma ett angrepp bedöms

En utbildadhund kan hitta angreppen efter ca en timme som angreppet startat, när hanarna borrat sig in i barken

Vi söker ca 5 – 10 hektar/timme beroende på terräng, vind, väder och hur mycket angrepp det är Tack vare hundens överlägsna luktsinne så kan en hund hitta och lokalisera en angripen gran på ett avstånd av drygt 100 meter.

– Kontakt: Michaela Perlöv  070-1524049   michaela@tassainn.se
-Hemsida: Tassainn.se        Instagram: Aila_barkborrehund