Arena Skog är igång!

Tisdagen den 18 april samlades alla parter i Vänersborg för att officiellt markera starten för det nya projektet ”ARENA Skog” som kommer att löpa under de tre kommande åren, för att sedan fortsätta som etablerad skogsarena. Den här dagen samlades ansvariga från Gröna Klustret, Hushållningssällskapen Västra och Sjuhärad, SLU och Innovatum i Hushållningssällskapets lokaler för att planera framtida insatser i projektet.

ARENA Skog skall stärka det hållbara skogsägandet och konkurrenskraften bland skogsföretagen i Västsverige genom att bygga en arena för samverkan med företag, akademi, offentliga aktörer samt det företagsfrämjande systemet i regionen.

Läs mer här:
https://gronaklustret.se/arena-skog/