Aktuellt från projektet Lokalproducerat på bordet

Ny film om Skafferiet på Nuntorp Gård

Genom projektet Lokalproducerat på bordet vill vi ge fler möjlighet att äta och handla lokalt producerade livsmedel. Det gäller både privatkonsumenter såväl som butiker, restauranger och storkök i privat och offentlig verksamhet.

Filmen visar några av producenterna som levererar sina produkter till Skafferiet på Nuntorp Gård och är producerad av Margareta Waldemarsdotter, Waldemarsdotter Media.

Lokalproducerat på bordet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.