Ägande/Brukanderätt

Välkommen till en informationskväll med Gunnar Lindén om hur skogs- och miljöpolitiken i Sverige och EU påverkar skogsägare och deras rätt att bruka skogen onsdag 9 februari 2022 klockan 18.00 i huvudbyggnaden Nuntorp Gård eller via länk.
Anmälan:

https://gronaklustret.se/evenemang-seminarier/boka/id/1020/