Karriär

Vill du bidra till utvecklingen av de gröna näringarna och till en samverkan mellan de aktörer i Fyrbodal och Västra Götaland som bidrar till en stärkt och ökad livsmedels- och skogsproduktion. Nu söker vi en verksamhetsledare på halvtid till det Gröna Klustret Nuntorp i Brålanda.

Gröna Klustret Nuntorp söker ny verksamhetsledare

Om arbetsplatsen
Gröna Klustret Nuntorp är en ekonomisk förening som i klustermiljö ger förutsättningar för utbildning, forskning och överföring av kunskap som bidrar till utveckling i främst Fyrbodals kommuner i Västra Götaland inom de gröna näringarna och närliggande branscher. Därmed genereras hållbara jord- och skogsföretag och företag i närliggande branscher, och samhällsnytta skapas. Föreningen har ca. 100 medlemmar. Vid kansliet arbetar för närvarande 5 personer. 

Klustret bedriver i egen regi och som förmedlare till, en mötes- och utbildningsverksamhet inom de gröna näringarna, främst förlagd till de utbildnings- och skollokaler som finns vid Nuntorp. Gröna Klustret Nuntorp är delaktiga och drivande i flera olika projekt inom de gröna och skogliga näringarna. Bland annat Skoglig plattform i Väst, Lokalproducerat på bordet och Gröna bönor. 

Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsledare är det du som koordinerar och driver verksamheten framåt. Det innebär att du i samarbete med styrelsen initierar, ansöker och söker finansiering för nya verksamheter. Du följer upp arbetet men kan samtidigt själv vara aktiv i genomförandet. 

Ditt arbete kommer att vara att aktivt verkställa de planer och de beslut som styrelsen antar. Det innebär att 

  • tillsammans med styrelsen initiera olika projekt och verksamheter
  • påbörja, genomföra och avsluta projekt och verksamheter
  • tillsammans med styrelsen, dimensionera storleken på kansliet för det gröna klustret utifrån ekonomi och arbetsuppgifter. 

I din roll har du ansvaret för föreningens ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.  Du har många kontaktytor med viktiga samverkanspartners och arbetar för att stärka samarbete med många aktörer. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med bakgrund i de gröna näringarna med erfarenhet som gett dig god kunskap och insikt i de möjligheter och utmaningar som finns för den samverkan mellan olika aktörer som behövs för att driva och utveckla verksamheten. 

Det är meriterande om du arbetat på eller nära ett grönt kluster eller liknande organisation. Vi ser också att du gärna har tidigare erfarenhet av projektledning och koordinering i samverkan mellan olika aktörer men även av kommunikation. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. I den här rollen är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Det innebär att du både har förmågan att förmedla budskap, kunskap och erfarenheter på ett tydligt sätt, men också att vara lyhörd för att kunna förstå målgruppernas olika behov.

Det är viktigt att du kan strukturera och driva dina processer vidare genom att identifiera, initiera och genomföra de aktiviteter som leder till att verksamheten och projekten når sina mål. Eftersom du kommer att samverka med många andra aktörer är det också viktigt att du kan göra det på ett effektivt och lyhört sätt som skapar engagemang och delaktighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning
Deltid 50%

Det finns möjligheter att öka på omfattningen på anställningen upp till heltid genom att kombinera verksamhetsledarrollen med andra arbetsuppgifter.

Löneform
Månadslön

Kontakt och ansökan
Roger Johansson, ordförande, tel. 070-655 38 79, 0521-350 51

Ansökning via mail till Roger Johansson, roger.sprangare@gmail.com.

Ansökningar behandlas löpande. 

Tillträde till tjänsten
Tillträde till tjänsten koordineras med nuvarande verksamhetsledare. 

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn