Gröna bönor

Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat medel till rubricerat projekt. Projektorganisationen består av sex parter där bland annat Gröna Klustret och Toppfrys ingår. Projektägare är Agroväst i Skara.

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för storskalig lokal odling och förädling av grönskördade bönor. Projektet startade i mars i år och pågår till oktober 2022, dvs ca 2,5 år. Projektet innehåller sex arbetspaket. De är:

Nr

Aktivitet

Ansvarig organisation

Aktivitetskoordinator

1

Projektledning

Agroväst

Thomas Börjesson

2

Sortförsök

Konservväxtodlarföreningen

Björn Roland

3

Odlingsförsök

Konservväxtodlarföreningen

Björn Roland

4

Processteknik

Gröna Klustret Nuntorp

Peter Eriksson

5

Produkttillämpning

RISE

Thomas Johansson

6

Utvärdering kvalitetsaspekter

RISE

Cecilia Norman