Inspirations- och informationsträff för producenter/förädlare med information om regelverk, workshop om  offentlig livsmedelsupphandlingen och leverantörers möjligheter. Den viktigaste förutsättningen för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i de offentliga köken är en bra dialog mellan köpare och säljare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) säger bland annat att man inte får kravställa ett visst ursprung, men man får lov att kravställa en relevant kvalité, kräver det en mycket stor kännedom om de lokala och svenska leverantörernas produktionssätt.