Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck. Skogsstyrelsen uppmanar till fler initiativ som återskapar balans mellan framför allt andelen gran och tallskog, där den senare under lång tid konkurrerats ut av gran i stora delar av Mellan- och Sydsverige.

https://gronamoten.agrovast.se/kalender/framtidens-resilienta-skogar/