Websända skogsmöten- Gröna Möten Hyggesfritt skogsbruk kl. 18-20.45

12/4 - 2021

Många menar att förväntningar finns på att skogsbruket ska bidra till fler ekosystemtjänster, värden som kan vara svåra att få ersättning för. Hyggesfritt skogsbruk innebär att man inte kallägger marken utan skogskänslan bibehålls. Hur kan hyggesfritt skogsbruk bli en del som lönar sig inom framtidens resilienta skogsbruk? Lyssna till forskare och aktörer med kunskap inom området vid webbinarium. Detta är en serie av evenemang som belyser skogsbrukets betydelse i ett fungerande och robust ekosystem. Samarrangörer är Skogsstyrelsen och SLU.

https://gronamoten.agrovast.se/kalender/framtidens-resilienta-skogar-2/