Vad vill du ha för skog om 40 år?

Ett seminarium om hållbart skogsbruk - igår, idag och imorgon

Du får möta Pontus Larsson, Virkeschef på Ahlström- Munksjö AB och Martin Jenzten, Plockhugget. De bidrar med sina olika infallsvinklar om hållbart skogsbruk och vad framtidens skogsbruk innebär.

Arrangemanget är en del av projektet Skoglig plattform i Väst som drivs av Gröna Klustret Nuntorp.

Program

18.00

Inledning och välkommen

Jan-Stefan Karlsson, projektledare Skoglig plattform i Väst

18.15

Skogsbruket ur ett historiskt perspektiv. Vad är sanning idag och om 40 år? Vilka medel och metoder använder vi oss av idag för att vara uthålliga. Vad innebär certifiering?

Pontus Larsson, Virkeschef på Munksjö-Ahlström AB

19.00

Paus med fika

19.15

Naturnära skogsbruk – vad är det och varför? Är hyggesfritt skogsbruk lösningen på skogsbrukets utmaningar? Skaderisker och lite ekonomi.

Martin Jenzten, Plockhugget

20.00

Sammanfattning, diskussion och frågestund