SLU Markfuktighetskarta- ett resultat av Al, fältdata och lasermätningar kl. 12.10

14/4 - 2021

Värt att veta: SLU Markfuktighetskarta – ett resultat av AI, fältdata och lasermätningar | Externwebben