Skötsel av stadsnära skogar 20 maj

Välkommen till en heldag på temat stadsnära skogsbruk!

I Sverige finns det som bekant väldigt mycket skog men endast 1 % av all skog är i stads- eller tätortsnära lägen. Stadsnära skogar är viktiga för människors möjligheter till välbefinnande i form av rekreation och god hälsa. Men hur ska de skötas, vilka är intressenterna och hur skapas en samsyn kring skötseln? 

 

Program

9.00-12.00

Martin Jenzen, Plockhugget

  • Vad är och vad innefattar stadsnära skogsbruk?
  • Vilka intressenter finns vid planering av stadsnära skogar?
  • Är hyggesfritt lösningen?

Katrin McCann, Dalslands Miljökontor.

  • Grön Infrastrukturplan, vad innebär det?

12.00-13.00

Lunch (Medtages själv)

13.15-15.30

Praktisk uppföljning och genomgång fysiskt i skogen. (Kläder efter väder.)

För mer information och frågor:
Projektledare Jan-Stefan Karlsson, 070-6912537, 
jan-stefan.karlsson@gronaklustret.se

Ladda ned inbjudan 

Hitta till Folkets Hus i Dals Långed

Facebook
Twitter
LinkedIn