Skogsdag: Hur sköter vi vår skog? 23 april

På vilket sätt ska en skog skötas?

En dialogträff i skogen om hållbart skogsbruk

Välkommen till en dag i skogen där vi diskuterar skogsbruk ur olika aspekter – ekonomiskt, biologiskt och socialt. Skogsägaren Roger Johansson berättar och visar exempel på skogsvård på sin egen fastighet. 

  • Vi diskuterar olika intressen kring skogen och skogsbruket.
  • Vad ska skogen användas till?
  • Hur tar vi hänsyn till de olika intressen som finns kring skogen?

Ta chansen att utbyta erfarenheter och idéer kring ett hållbart skogsbruk.

Målgruppen är skogsägare, natur- och skogsintresserade.
Ingen föranmälan krävs. 

Deltagare tar med sig egen kaffekorg. 

Skogsdagen är en del av projektet Skoglig plattform i Väst som drivs av Gröna Klustret Nuntorp.

Frågor och mer information

Roger Johansson, 070-6553879