Skogsbesök med Skogsstyrelsen – 12 april i Bullaren

Skogen - en familjeangelägenhet

De insatser du gör i din skog idag har stor betydelse för den kommande generationen skogsbrukare. Inte sällan är skogen en familjeangelägenhet som förs vidare från en generation till nästa.

Nu bjuder Skogstyrelsen in dig och din familj till ett besök på plats i skogen för att prata om praktiskt skogsbruk och den nya rådgivningssatsningen Smart skogsbruk. Smart Skogsbruk vänder sig till enskilda skogsägare som vill bli mer aktiva i skötseln av sin skog. Det handlar om hållbar, ökad tillväxt och miljöhänsyn i den brukade skogen. Satsningen ska även stärka skogsägare som beställare av skogliga tjänster.

För mer information och frågor:
Projektledare Jan-Stefan Karlsson, 070-6912537, jan-stefan.karlsson@gronaklustret.se

Ladda ned inbjudan som pdf

På kvällen genomförs ett seminarium om de nya riktlinjerna för enskilda vägar samt inventeringen och klassificeringen av skogvägarna i Götaland. >> Mer info

Facebook
Twitter
LinkedIn