Skogens betydelse i klimatomställningen – Nuntorp gård 29 mars

Kan framtidsskogen bli mervärdesskogen?

Välkommen till ett seminarium där Carbon Capture Company (CCC) synliggör och prissätter den klimatnytta som skogen gör när virkesförrådet ökar och när nya skogar anläggs på jordbruksmark som inte längre brukas.

Innan seminariet, mellan kl. 16-18, finns Nordluft Automation AB på Nuntorp för att demonstrera drönare för gödsling av skogsmark.

Evenemanget är kostnadsfritt och en del av projektet Skoglig plattform i Väst.

För mer information och frågor:
Projektledare Jan-Stefan Karlsson, 070-6912537, jan-stefan.karlsson@gronaklustret.se

Program

18.00

Välkommen till seminariet

Peter Eriksson, Verksamhetsledare Gröna Klustret

18.15

Skogens roll i klimatomställningen

Tomas Lundmark, professor SLU och skogschef CCC

19.00

Paus med fika

19.15

Finns det ett ekonomiskt värde med kolinlagring?
Information om CO2-certifiering

Christoffer Bonde, VD CCC

20.00

Låna till skogsköpet – hur kan banken hjälpa till?

Dalslands Sparbank

20.15

Sammanfattning, diskussion & frågestund

Hitta till Nuntorp

Facebook
Twitter
LinkedIn

För deltagare från Ed och Bengtsfors kommun erbjuds ett eget program med möjlighet att följa föreläsningarna via webblänk.

För mer info:
www.bengtsfors.se
www.dalsed.se