Marknadsläget i skogen

Välkommen till ett seminarium om marknadsläget i skogen

Priset på trävaror och pappersmassa befinner sig på mycket hög nivåer. När får skogsägarna ta del av den goda konjunkturen? Samtidigt som EU aviserar ytterligare regleringar fortsätter markpriserna  i Västra Götaland att stiga. Hur hänger detta ihop och hur skall jag som skogsägare agera?

Johan Freij förklarar bakgrunden till marknadsläget i skogen och vad det betyder för dig som skogsägare. Hur ser banken på att låna ut till skogsköp i dag? Måste jag ändra mitt skogsbruk? Freij resonerar även kring skogsindustrins framtid och om betydelsen av EU:s nya taxonomi för skogsbruket.

Föreläsningen är en del av Skoglig plattform i Väst

Program

18.00

Inledning och välkommen

Peter Eriksson, verksamhetsledare på Gröna Klustret Nuntorp

18.10

Marknadsläget i skogen, del 1

Johan Freij, Danske Bank

19.00

Paus med fika

19.20

Marknadsläget i skogen, del 2

Johan Freij, Danske Bank

20.20

Presentation av skogsprogrammet Västra Götaland

Martin Gustavsson, Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

20.30

Avslutande frågestund, diskussion

Moderator Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

Kontakt och mer information
jan-stefan.karlsson@gronaklustret.se eller ring 073-661 43 32.