LRF Västra Götaland anordnar en utbildning där dialogen mellan lantbruksföretagare och framtidens kunskapsbärare är viktig. Studenterna får samtala med lantbrukare inom de gröna näringarna, där målet är en större insikt om hur ett modernt lantbruk fungerar både inom djurproduktion och spannmål.