Klassning av enskilda vägar – Bullaren 12 april

Välkommen till en kväll om nya riktlinjer för enskilda vägar och ny klassificering av skogsbilvägar

I Sverige finns över 43 000 mil enskild väg, varav drygt hälften är skogsbilvägar. Just nu pågår ett omfattande arbete med att inventera och klassificera vägnätet i skogen. Över 10 000 mil skogsbilvägar berörs i Götaland. Målet att ge skogsnäringen bättre förutsättningar för att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt. Samtidigt gäller från årsskiftet 2021/2022 nya riktlinjer för skötsel av enskilda vägar.

Företaget Biometria och Skogstyrelsen berättar om klassificeringen och de nya riktlinjerna, förklarar varför de genomförs och vad det betyder för dig som markägare.

För mer information och frågor:
Projektledare Jan-Stefan Karlsson, 070-6912537, jan-stefan.karlsson@gronaklustret.se

Ladda ner inbjudan i pdf-format

Under förmiddagen genomför Skogsstyrelsen ett informationsmöte i skogen för hela familjen. Fokus är det nya rådgivningskonceptet Smart skogsbruk. 
>> Mer info

Hitta till Bullaregården i Bullaren

Facebook
Twitter
LinkedIn