Havre – en gröda med många nyttor!

Bra för både magen och marken

Havre – ett supergryn med många hälsosamma egenskaper. I Sverige är havren yngst av spannmålsslagen och har sitt ursprung i Sydeuropa. Havre odlas i alla våra regioner och det nordiska klimatet är perfekt för havren, vilket gör att svensk havre har hög kvalitet. Nu för tiden finns havre i flera olika former så som gryn, havreris och dryck.

Kom och ät lunch på Gröna Klustret Nuntorp och lyssna sedan om havrens olika fördelar och värdefulla kvaliteter. Hur såg det ut förr och vad krävs för kvalitet för foder kontra livsmedel?

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Gröna Klustret Nuntorp och Agroväst Gröna möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, växtodlare eller rådgivare.

Inför evenemanget sänds aktuell information ut till mötet till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se 0703 77 30 24.

Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 8 mars.

Program

12.00 Lunch på Nuntorp med registrering

12.50 Välkommen
Lars Svensson, Gröna Möten och Carin Alfredsson, Gröna Klustret hälsar välkommen och ger en kort info om Agroväst Gröna Möten och Gröna Klustret Nuntorp.

13.00 Havre – en liten stor gröda med högt värde
Anders Jonsson, forskningsledare SLU, ger oss en introduktion till gröda idag i Sverige och VGR/Dalsland/Bohuslän och klassiska företräden på fält med önskad kvalitet i foder och livsmedel.

Precisionsodling av havre med rätt kvalitet och hög skörd
Anders Jonsson, forskningsledare SLU, fortsätter med åtgärder i havreodling med effekt på skörd och kvalitet.

13.50 Precisionsförädling av nya värdefulla kvaliteter hos havren
Olof Olsson, professor i molekylärbiologi, om klassisk förädling – mutagenes – molekylär selektion – geneditering (CRISPR/Cas9) – genteknisk modifiering (GMO).

14.30 Fika
Havrekaka med extra B-glukan

15.00 Vilken havre vill marknaden ha idag och imorgon
Jan Rundqvist, ordförande Foder och Spannmål berättar om handel och kvalitet men också lite historik och om världsläget om framtida behov av specifika kvaliteter.

15.45 Havre – livsmedel för god hälsa
Kristina Andersson, senior forskare, Glucanova AB, talar om havre och hälsa, samt om nya och gamla hälsosamma livsmedel från havre.