Grönskördade bönor – slutseminarium

Seminarium om grönskördade bönor

Samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” har pågått sedan början av 2020. Det har syftat till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i närområdet kring Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. 

Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är generellt stort i Sverige.  Idag används åkerbönan främst som djurfoder, men det finns goda möjligheter att använda bönan även som livsmedel.  I Västra Skaraborg och Dalsland finns unika förutsättningar med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor.

Den 13 december är det slutseminarium för projektet. Under dagen får du ta del av resultat och erfarenheter från projektet.  Vi berättar bland annat om teknikutveckling, sort och odlingsförsök, kvalitetsegenskaper, om hur bönan kan tillagas och erfarenheter hos de offentliga kök som använt bönor i sina måltider. Vi diskuterar också hur framtiden ser ut för svenskproducerade baljväxter.

Anmälan och information

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller producent. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till mötet till den e-postadress du anger i anmälan. 

Vid frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se, 0703-77 30 24. 

Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 7 december. 

Program

10.00

Registrering med kaffe, smörgås och mingel

10.20

Inledning av slutseminarium – Grönskördade bönor

10.30

Sort och odlingsförsök
Vad har vi lärt oss vad gäller sortval och odlingsteknik? Björn Roland, Konservväxtodlarföreningen, delger kunskapen.

11.00

Teknikutveckling från fält till frys
Peter Eriksson, Gröna Klustret Nuntorp och Joakim Bratell, Toppfrys, om hur långt vi har kommit i projektet och vad som återstår innan man kan köra kommersiellt.

11.40

Kvalitetsegenskaper – sensorik och näringsvärde
Cecilia Norman RISE, och Justyna Ruczkin, Toppfrys, beskriver hur sorterna skiljer sig åt smakmässigt och vilken betydelse skördestadium och storleken på bönorna har. Näringsvärde och vad man bör tänka på vad gäller allergener m.m. diskuteras också.

12.20

Lunch

13.00

Gröna åkerbönor på tallriken – vidare förädling av bönorna och framtagning av receptbroschyr
Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet, och Tomas Johansson, RISE, berättar om vad företag och offentliga kök tycker om de gröna bönorna och hur man kan vidareförädla dem.

13.40

Framtiden för produkter baserade på grönskördade bönor och baljväxter i stort
Fredrik Fogelberg, RISE, och Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena, om grönskördade bönor och andra svenskproducerade baljväxter.

14.20

Inledning till diskussion och summering

14.40

Kaffe och sedan avslutning